Serveis

Business people at workCOMPTABLE

 1. Oferim la gestió de tinença comptable segons la normativa vigent, amb la possibilitat de que cada empresa o professional pugui, a traves dels nostres programes informàtics, tenir accés a tota la informació comptable de la seva empresa.
 2. Legalització i dipòsit de llibres de comptabilitat
 3. Confecció i dipòsit de comptes anuals
 4. Tancament d’exercici
 5. Confecció de balanços comptables

FISCAL

 1. Confecció d’impostos trimestrals i anuals
 2. Presentació de declaracions informatives
 3. Declaracions de renta i patrimoni
 4. Alta i baixa IAE I declaracions censals
 5. Alta i baixa RETA
 6. Atenció de requeriments i inspeccions d’hisenda
 7. Confecció i presentació de recursos
 8. Preparació i presentació d’aplaçaments
 9. Atenció personalitzada de consultes.

LABORAL

 1. Altes d’empresa
 2. Gestió i confecció de nomines i TC1 i TC-2
 3. Contractes de treball

ASSEGURANCES

 1. De vida
 2. De llar
 3. De vehicles
 4. De comerç
 5. De responsabilitat civil
 6. Altres

ALTRES

 1. Creació d’empreses
 2. Tramitació d’escriptures de compra venta, donacions, herències , successions …
 3. Tràmits als Registres de la Propietat i Cadastre.
 4. Qualsevol altre servei o gestió que cregui que podem ajudar-lo , no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres

Cefiser Lleida S.L.


Calle Academia, 14 3º- 25002 - Lleida

973 26 97 74


Avís legal | Política de cookies | Política de privacitat | Desarrollo web analiZe

Menu Title